home
agenda
biografie
pers
contact

De Gouden Koets

De Gouden Koets

Ooit werd ie aangeboden aan koningin Wilhelmina voor haar inhuldiging als koningin, maar ze weigerde. Pas bij haar huwelijk nam ze hem in gebruik. Juliana maakte er na haar inhuldiging een grote rondrit mee. Wat zal koning Willem Alexander doen? Opnieuw wordt soberheid aangekondigd. De kiem van deze reserve voor pracht en praal ligt in een discussie anno 1896. Nederlandse intellectuelen zoals Frederik van Eeden en Alphons Diepenbrock debatteerden met elkaar. Aanleiding waren de lyrische brieven van schilder Marius Bauer uit Moskou over de kroning van Tsaar Nicolaas II. Ze praatten over de plaats van het volk maar ook over de schoonheid van de kunst en over mystiek verlangen. Kom en neem kennis van het geheim van de Gouden Koets.

Met Debbie Korper als Frederik van Eeden, Kathenka Woudenberg als Marius Bauer, Lucia Meeuwsen als Alphons Diepenbrock, Wouter van Elderen als Lodewijk van Deyssel en Yt Nicolai als Pieter Lodewijk Tak in samenwerking met het Overijssels Vrouwenkamerkoor Voca Me.

Bewerking : Daphne Meijer, decor: Rob van Putten, kostuums: Marike Kamphuis, geluidsdecor: Bart Folmer, grafische vormgeving: Sander op den Dries, arrangement: Mathijs Dubbeldam, eindregie: Gerardjan Rijnders

Meer info: De Gouden koets (pdf)